VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

VISIE   

WAAROM ‘TWO SPIRIT’?

Het innerlijk huwelijk tussen het mannelijke en vrouwelijke in de mens maakt het naar buiten toe tot eenheid, een mens uit één stuk. Die mens heeft genoeg aan zichzelf en heeft tegelijkertijd een grote relatievaardigheid die zich in alle vormen van relaties uitdrukt: liefde, ongeacht hetero- of homoseksueel van aard, kinderen, dieren en natuur, aarde en kosmos.

Two Spirit is de naam die is gegeven aan Native Americans die zowel het mannelijke als het vrouwelijke in zichzelf belichamen. Two Spirits werden gezien als mensen die zijn gezegend door de Schepper om het leven door de ogen van beide geslachten te zien. Het mannelijke en het vrouwelijke kunnen belichamen, werd als een gave gezien en een groot geschenk, daarmee kregen de Two Spirits binnen hun stam vaak ook een speciale rol. Dit is mede doordat het de bruggen zijn tussen de mannen en de vrouwen, degenen die de mogelijkheid hebben deze twee groepen te kunnen verbinden. Door de Native Americans werden Two Spirits gezien als een apart gender: de bij de geboorte toegewezen mannen of vrouwen die de identiteit en rollen van het andere geslacht aannemen. Two Spirit kan gezien worden als een heilige en historische identiteit. Het is geenszins beperkt tot de LGBTQIA+ identiteiten, maar kan het wel omvatten.

De term Two Spirit wordt hier gebruikt om geïnspireerd te raken door het spirituele en wijze gedachtegoed van de Native Americans om het als een gift of een kracht te zien wanneer iemand een mannelijke vrouw is of een vrouwelijke man. In de Westerse maatschappij is dit namelijk meestal niet het geval, een mannelijke vrouw of vrouwelijke man voelt zich eerder de buitenstaander of degene die zich hoort aan te passen en te conformeren aan de omgeving. Daarmee gaat iemand zijn kracht juist als een probleem of zwakte zien, iets wat eigenlijk zou moeten worden weggemaakt óf het is de reden waarom iemand denkt alleen maar geaccepteerd te worden als diegene een volledige vrouw of volledige man is. Waardoor er geen werkelijk vrije keuze gemaakt kan worden. Het is tijd om deze prachtige kwaliteit weer te eren en als kracht te gaan zien, waardoor de levensenergie weer rijkelijk kan gaan stromen!

WAAROM GENDERTOTAAL?

Een kind komt ter wereld zonder te weten dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, behalve het fysieke verschil. Naarmate het kind opgroeit vergaart het kennis van de culturele verschillen tussen deze twee genders – wat deze verschillen zijn hangt af van de cultuur. Er komt steeds meer onderscheid. De dualiteiten worden groter en het kind past zich aan. We dwingen een kind een identiteit af terwijl we ze leren dat ze kunnen zijn wie ze willen. In wezen is dat laatste in onze Westerse cultuur niet het geval: we kunnen niet helemaal zijn wie we willen. Tijdens de puberteit van een kind gaat het zich vanuit een verlangen naar veiligheid vaak aanpassen aan de zogenoemde ‘peergroup’. Eigenheid gaat in deze fase grotendeels verloren. In de fase daarna kan het zich weer opnieuw gaan ontdekken: Wie ben ik nou echt? Waar ben ik in geïnteresseerd? Wat is mijn passie? Waar kan ik een gevoel ervaren van thuiskomen?

Wat opvallend is, is dat de nieuwe generatie kinderen behoorlijk vrijdenkend is. Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij alle nog bestaande conformistische opvattingen. Op de middelbare school vindt er een verschuiving plaats waarin het steeds ‘normaler’ is om een breed spectrum van seksuele geaardheden te hebben en in dat brede spectrum mag vrij geëxploreerd worden. De peergroup krijgt een ruimere geest. Kaders en bekrompen denken worden aan de kaak gesteld door de kinderen van nu. De huidige jongvolwassenen doen hier eveneens aan mee. Daar waar zij zich mogelijk een tijd hebben aangepast komt er nu een tegenbeweging. Zo ontstond enkele jaren geleden de term ‘genderneutraliteit’.

Genderneutraliteit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, en dat bepaalde sociale-, gedrags-, en identiteitsaspecten niet worden toegekend aan het man- of vrouw-zijn. Een mens die zich schaart onder de genderneutralen wil loskomen van het hokjes denken, het of/of, voelt zich niet thuis in taalgebruik met enkel verwijzingen naar man of vrouw, kiest voor de middenweg en strijdt voor het normaliseren van het verder kijken dan de tweedeling. In de Westerse cultuur is de afgelopen jaren de optie van een derde gender daarmee steeds meer op de kaart gekomen: man, vrouw of genderneutraal.

Een mooie beweging om de maatschappij los te wrikken van deze vaste patronen. Echter wanneer men kijkt naar de definitie van het woord ‘neutraal’, dan stuit men op de woorden: niet voor en niet tegen, niet afwijkend, afzijdig, kleurloos, onverschillig, onzijdig, zonder voorkeur en een balans tussen twee tegengestelden. Dat klinkt niet levendig. Daar waar het tegenovergestelde woord ‘totaal’ de volgende definities krijgt: algeheel, alles bij elkaar, allesomvattend, belichaming, compleet, diepgaand. In plaats van een plek waar iets kleurloos wordt, kan je het ook kleurrijk maken. Niet zwart óf wit óf dan grijs, maar daar voorbij, waar alle kleuren welkom zijn. Zo hoeft iemand niet meer het idee te hebben te moeten kiezen tussen man óf vrouw óf geen van beide, maar mag je ineens alles zijn en je eigen volle levensenergie weer toe-eigenen.

Gendertotaal is het volledig leven en belichamen van alle mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in één mens. Het is ontstaan vanuit de genderneutrale-beweging waarbij er werd losgebroken uit de bestaande tweedeling tussen man en vrouw. Daar waar genderneutraal echter meer een maatschappelijke beweging is, is gendertotaal een individuele beweging om het vuur van het mannelijke én het vrouwelijke te belichamen en integreren. Zo hoeft iemand zich niet langer aan te passen, kleiner te maken of te onderdrukken, maar mag iemand diens volledige potentie leven en alle levensvreugde waar je ooit mee geboren bent weer laten stromen.